Internet és un conjunt descentralitzat de xarxes interconnectades a través d’un conjunt de protocols denominat TCP/IP. La Reial Acadèmia de la Llengua (RAE) ho defineix com “la xarxa informàtica mundial, descentralitzada i formada per la connexió directa entre computadores mitjançant un protocol especial de comunicació”.

El seu nom procedeix de l’anglès Interconnected Networks (xarxes interconnectades). Es caracteritza perquè permet l’intercanvi i l’accés lliures a la informació sense barreres de temps i espai. Es parla que ha propiciat una certa ‘democratització”, ja que dona accés a una gran quantitat de dades a un cost relativament baix o fins i tot gratis si s’utilitzen els recursos disponibles en molts organismes públics. En qualsevol cas, als països occidentals és estrany el domicili que no compta amb una connexió a banda ampla i almenys un ordinador amb accés a internet, per no parlar de l’evolució dels telèfons mòbils des del sorgiment dels telèfons intel·ligents.

L’origen d’Internet

La possibilitat de connectar unes xarxes amb unes altres de manera que es pogués arribar a construir un entramat mundial va sorgir com a resultat d’un experiment del Departament de Defensa dels Estats Units en 1969, en plena carrera nuclear. Encara que la versió més estesa és que es buscava un sistema de comunicacions en cas d’un possible atac, la veritat és que la Xarxa va tenir un origen més aviat acadèmic i entre els objectius dels seus creadors estava poder intercanviar informació amb institucions de tot el país sense haver d’invertir en un nombre ingent de cares computadores. D’aquesta manera, va néixer la xarxa inicial (ARPAnet, Advanced Research Projects Agency Network), que connectava universitats i centres d’alta tecnologia amb empreses per a intercanviar dades científiques i militars.

Encara que a vegades es confonen, Internet i la World Wide Web (WWW) no són sinònims. La segona és un sistema desenvolupat en 1989 per Tim Berners Lee i Robert Cailliau per a accedir a la informació connectada mitjançant el protocol http (HyperTex Transfer Protocol), que utilitza Internet com a mitjà de transmissió i que ha estès el seu ús de manera inimaginable.

Bill Gates, cofundador de Microsoft i un dels responsables de la revolució tecnològica de les últimes dècades, ja va augurar que “el que no està en Internet no existeix”. Avui dia, totes les institucions públiques, les marques i fins a les pimes estan obligades a tenir una pàgina web o, almenys, presència en les xarxes socials amb la informació bàsica sobre la seva activitat i accés a diferents accions.

La revolució tecnològica

La irrupció de la Xarxa en la vida diària de les persones, especialment als països occidentals, era impredictible abans de la dècada dels 90 del segle passat. Des de llavors, la transformació de les societats és evident i el seu abast, incalculable. Entre els canvis que ha produït més notables que s’han experimentat podem destacar:

 • El declivi de la majoria dels formats físics (llibres, periòdics, CD, etc.) i una forma diferent de consumir la cultura i l’oci.
 • La modificació de les relacions personals, sense barreres espacials ni físiques gràcies a l’email, les xarxes socials o la missatgeria instantània.
 • Una evolució dels negocis. Les videoconferències, l’intercanvi immediat de tota mena d’arxius o el teletreball agilitzen l’activitat d’una companyia. De la mateixa manera, s’està produint paral·lelament un increment en la demanda dels llocs de treball relacionats amb l’anomenada transformació digital.
 • La introducció de la tecnologia en tots els àmbits. La denominada ‘internet de les coses’ està ja a tot arreu: els cotxes, els electrodomèstics, etc.
 • La immediatesa que proporciona l’ús generalitzat de telèfons intel·ligents. Els usuaris accedeixen a la informació en qualsevol lloc i en qualsevol lloc, la qual cosa ha obligat també a modificar les regles de la publicitat (personalitzada i centrada en l’usuari).
  Democratització de la informació gràcies a l’accés generalitzat a internet (banda ampla, preu cada vegada més assequible).

Tipus de connexions a Internet

En ser Internet una xarxa, es pot accedir a ella mitjançant diversos canals.

Línies telefòniques

Es pot utilitzar una línia telefònica que se subdivideix en línies telefòniques convencionals (transmet senyals de manera analògica però actualment van ser desplaçades per unes altres que ofereixen majors beneficis) o digitals (mitjançant l’ús d’un adaptador de xarxa es tradueixen les trames resultants de la computadora a senyals digitals).

Cable (fibra òptica)

Així mateix, pot ser una connexió per cable (que implementa senyals lluminosos en comptes d’elèctriques que codifiquen una major quantitat d’informació i al seu torn, aquest cable és d’un material anomenat fibra òptica que li permet transmetre dades entre nodes).

Satel·litari

També, existeix la connexió via satèl·lit (normalment estem parlant d’un sistema de connexió híbrid de satèl·lit i telèfon per a disminuir la congestió present en les xarxes terrestres).

Xarxes sense fils

Al seu torn, podem implementar xarxes sense fils (que substitueixen els cables per senyals lluminosos infrarojos o ones de ràdio per a transmetre informació). En suma, dins de les xarxes sense fils, un altre mètode utilitzat és el de LMDS (que és una sigla que significa Local Multipoint Distribution System i consta d’utilitzar ones de ràdio d’alta freqüència).

Línies elèctriques

Si parlem de línies elèctriques usem PLC (conjunció de tres paraules: Power Line Communications). Finalment, podem usar a la telefonia mòbil (que refereix a comunicacions disponibles per a cel·lulars per a accedir a Internet).

Serveis i usos d’Internet

Internet ens obre les portes a milers i milers de diferents serveis, entre ells ens permetrà:

 • Buscar qualsevol tipus d’informació que necessiti (per exemple en Google).
 • Comprar productes de diversa índole (per exemple en Amazon o Mercat Lliure).
 • Comunicar-nos amb familiars o amics que estiguin en altres països o ciutats mitjançant una vídeo anomenada (per exemple de Skype o Whatsapp).
 • Jugar jocs en línia (com el League of Legends) amb persones de diferents nacionalitats i edats, en temps real.

Avantatges d’Internet

ternet és un instrument la creació del qual ha permès una gran quantitat d’innovacions i canvis en la nostra manera de relacionar-nos entre nosaltres mateixos i amb el món, i fins i tot sembla haver afectat la nostra manera de percebre les coses.

La seva creació, expansió i popularitat és deguda al fet que utilitzar-ho ens suposa una sèrie d’avantatges que ens fan la vida més fàcil. Entre els seus múltiples avantatges podem trobar els següents elements.

Accés a la informació

Una dels grans avantatges de la presència d’Internet en les nostres vides la trobem en què gràcies a ell podem accedir a una gran quantitat d’informació procedent d’una amplíssima quantitat de fonts d’una manera senzilla i pràcticament immediata.

Comunicació

Altra de les principals i més coneguts avantatges d’Internet la trobem en què ens permet entrar en contacte amb persones de tot el món independentment de la distància a la qual es trobin, sempre que tinguin accés a la xarxa.

Redueix la necessitat de presencialitat

L’existència d’Internet ha generat que ara ja no sigui necessari fer de manera presencial tràmits que anteriorment haguessin suposat una gran inversió de temps i la necessitat de desplaçar-se i romandre en aquest lloc. Això ens permet optimitzar el nostre temps i aprofitar-ho per a realitzar altres coses.

Així, per exemple, ja no és sempre necessari reunir-se per a discutir algun assumpte, realitzar llargues cues per a reservar unes entrades, realitzar una sol·licitud o presentar una queixa o reclamació.

De fet, permet també el treball des de la llar o l’existència de formacions acadèmiques a distància amb una certa comoditat.

image

php

vols saber sobre el php

Desavantatges d’Internet

Com hem pogut veure són moltes els avantatges i oportunitats que ens brinda Internet. Tanmateix, això no implica que aquest instrument no tingui un costat fosc: existeixen grans riscos i desavantatges en el fet d’utilitzar-lo.

Ciberdelicte i usos fraudulents

Una dels desavantatges d’Internet la podem trobar en el fet que encara que ofereix moltes oportunitats per a facilitar-nos la vida, també permet que altres persones intentin aprofitar-se d’aquest instrument amb la finalitat d’obtenir benefici o gratificació a costa dels altres a través d’aquest mitjà.

Alguns exemples d’això ho trobem en casos de ciberassetjament, amenaces, vexacions, usurpacions d’identitat, phising, estafes, robatori d’informació i comptes bancaris o fins i tot grooming o intents d’acostament amb propòsits sexuals cap a menors a través de l’engany.

Amenaça a la privacitat

Internet permet que puguem connectar-nos entre nosaltres i compartir una gran quantitat de pensaments, dades, fotos i informacions amb els altres. Però encara que en un primer moment això pot semblar desitjable, també pot arribar a suposar una finestra a ulls externs per a la violació de la nostra privacitat.

Sense anar més lluny, les nostres dades són objecte de trànsit entre una gran quantitat d’empreses que els utilitzen entre altres propòsits per a oferir-nos els seus productes de la manera més atractiva possible o conèixer la nostra postura respecte a determinats aspectes. Fins i tot a nivell laboral, moltes empreses busquen informació en les xarxes (incloent les socials) sobre candidats als seus llocs de treball.

I això sense comptar que terceres persones interessades i desconeguts puguin conèixer molt més de nosaltres del que permetríem en la vida real.

Depèn de l’estat de la xarxa

A més de les anteriors, un desavantatge més la podem trobar en el fet que la seva utilització depèn en gran manera de l’estat de la xarxa, la connexió, la velocitat de pujada o baixada de dades o fins i tot de la presència d’electricitat.

Qualsevol fallada en qualsevol d’aquests elements poden dificultar una utilització còmoda i eficaç o fins i tot impossibilitar-la.

Disminueix l’activitat física

Finalment, un altre element a destacar es troba en què la predominança d’Internet en tots els àmbits de la vida i el fet que la seva utilització solgui requerir d’una postura més aviat sedentària fa que el nivell d’activitat física que realitzem hagi disminuït en gran manera, alguna cosa que pot tenir nombroses implicacions a nivell de salut tant física com mental.

Navegadors Web

Chrome

Pertanyent al gegant Google i creat l’any 2008; és un dels mes ràpids i assegurances ofertes en el mercat avui dia. Es tracta d’un dels programes de navegació de millor qualitat de l’actualitat, que a més ofereix la seva descàrrega en forma absolutament gratuïta.

Mozilla Firefox

Es presenta com l’alternativa llançada per la companyia Mozilla, que va causar furor en la seva inclusió al mercat donada la compatibilitat existent amb sistemes operatius tant d’Apple, com de Microsoft. A més, es tracta d’un servei ràpid atès que utilitza poca memòria (menys requeriments de maquinari) al moment de realitzar cada cerca; però presenta la millor seguretat oferta en el mercat fins al moment.

Safari

Creat per Apple. Potser un dels més ràpids, absolutament compatible amb el sistema operatiu d’aquesta marca, mentre la versió compatible amb Microsoft ja no rep actualitzacions; i per tant, tampoc s’obté igual rendiment.

Internet Explorer

És un servei de major antiguitat, ja discontinuat, però que va ser en el seu moment el líder del mercat. La seva creació data aproximadament de l’any 1995, i és el llançat al mercat per l’empresa líder Microsoft. Durant la seva primera dècada d’existència va ser el més utilitzat, presentant la major modernitat, però avui dia s’ha convertit en un dels més lents malgrat les seves actualitzacions; raó per la qual, ha perdut gran quantitat d’usuaris.

2 comentarios en «Què és Internet?»

Deja una respuesta

Follow by Email