Què és XML?

XML o Llenguatge de Marcat Extensible és un format de text que s’utilitza per a emmagatzemar i intercanviar dades estructurades, bé sigui que es tracti de documents, configuracions, transaccions o simplement dades. És un llenguatge de marcat que defineix l’estructura i el significat de les dades.

Aquest llenguatge de marcat de dades va néixer com a resultat de l’optimització del llenguatge SGML, un format anterior que s’utilitzava amb el mateix propòsit. Però per a què serveix XML? En termes concrets, XML funciona com un format amb el qual es pot compartir informació estructurada entre programes, computadores i persones, principalment a través de la xarxa.

A més, aquest llenguatge és present en pràcticament tots els dispositius tecnològics que utilitzem. Des de les computadores d’un automòbil fins a unes certes aplicacions i funcions dels telèfons cel·lulars. No obstant això, la funció principal de XML, en l’actualitat, és la transmissió de dades en el desenvolupament dels serveis web.

Per a explicar què és XML d’una forma més senzilla, podríem dir que es tracta d’un llenguatge que es va optimitzar per a millorar l’ús de dades en Internet. Mentre que l’HTML s’encarrega de l’aspecte visual de la informació, XML s’encarrega pròpiament de la informació i de la forma en la qual s’estructura.

També és important tenir en compte que XML és considerat un metallenguatge, per la qual cosa també funciona per a crear nous llenguatges. Un exemple d’això és el llenguatge XHTML, que es va crear a partir de les etiquetes de codi de XML.


Quines són les característiques XML?

Ara, veurem a continuació les principals característiques i avantatges del XML:

El XML separa dades d’HTML
Si necessites mostrar dades dinàmiques en el teu document HTML, hauràs de dedicar-li molta feina a editar-los cada vegada que les dades canviïn. Amb el XML, les dades es poden emmagatzemar en arxius XML separats. D’aquesta manera, pots usar HTML per a la visualització i el disseny.

Amb algunes línies de codi JavaScript, pots llegir un arxiu XML extern i actualitzar el contingut de les dades de la teva pàgina web.

XML simplifica l’intercanvi de dades
Tant els sistemes informàtics com les bases de dades contenen informació en formats incompatibles.

Les dades XML s’emmagatzemen en format de text simple, la qual cosa ens possibilita una forma independent d’emmagatzemar dades. Això facilita molt la creació de dades que poden ser compartits per diferents aplicacions.

XML simplifica l’intercanvi de dades
Un dels desafiaments més difícils per als desenvolupadors és intercanviar dades entre sistemes incompatibles a través d’Internet. L’intercanvi de dades com XML redueix en gran manera aquesta complexitat perquè les dades poden ser llegits per diferents aplicacions incompatibles.

XML simplifica el canvi de plataforma
L’actualització a nous sistemes (plataformes de maquinari o programari) porta molt temps. S’han de convertir grans quantitats de dades i les dades incompatibles sovint es perden.

Les dades XML s’emmagatzemen en format de text. Això facilita l’expansió o actualització a nous sistemes d’informació, noves aplicacions o nous navegadors sense pèrdua de dades.

El XML augmenta la disponibilitat de dades
Diferents aplicacions poden accedir a les teves dades, no sols en pàgines HTML, sinó també en fonts de dades XML.

Amb el XML, les teves dades poden estar disponibles per a tots els tipus de «màquines de lectura» (computadores de mà, màquines de veu, feeds de notícies, etc.) i, a més, facilita l’accessibilitat per a persones amb capacitats diferents, per exemple no vidents.

El XML es pot utilitzar per a crear nous idiomes d’Internet
Molts idiomes nous en Internet són creats amb XML. Aquí hi ha alguns exemples:

XHTML;
WSDL;
WAP i WML;
RSS (utilitzat en notícies);
RDF i OWL;
SMIL.

Per a què serveix XML?

Si bé ja hem comentat breument quines són les funcions de les etiquetes en documents XML, ara t’explicarem de forma més detallada per a què serveixen en cada cas.

1. Facilita l’intercanvi de dades

I això ocorre per dues raons. La primera, perquè les dades XML estan emmagatzemats en format de text simple, la qual cosa permet emmagatzemar i compartir la informació entre diferents sistemes o aplicacions de manera més ràpida i senzilla. La segona, perquè si hi ha alguna cosa que caracteritza a les dades XML, és que els mateixos poden ser llegits per diferents plataformes o sistemes que, encara sent incompatibles, permeten als desenvolupadors intercanviar fàcilment les dades entre l’una i l’altra.

2. Separa les dades d’HTML

Gràcies a XML, les dades HTML poden emmagatzemar-se en arxius XML separats, la qual cosa fa més senzilla la seva edició cada vegada que sigui necessari.

3. Simplifica el canvi a una nova aplicació, sistema o plataforma

Com hem dit anteriorment, les dades XML s’emmagatzemen en format de text simple, fent més senzilla la futura expansió o actualització a un nou sistema d’informació, navegador o plataforma.

4. Útil per a crear nous llenguatges de marcat de dades

En els últims anys, el XML ha permès la creació de diferents llenguatges, capaços de ser codificats per diferents tipus de màquines de lectura. Així, podem nomenar l’RSS (usat en notícies), WAP, WML, XHTML i SMIL, entre altres.

Diferències entre XML i HTML

Per si no ho recordes, hem posat l’accent a no confondre els codis XML amb els HTML. Perquè, si bé els dos són llenguatges de marcat, cadascun posseeix funcions pròpies i característiques diferents.

Començarem explicant-te què és l’HTML i quins són els seus propòsits.

L’HTML o Llenguatge de Marcat d’Hipertext és un document amb un conjunt de codis o etiquetes encarregades de definir l’estructura i el disseny d’un lloc web. Dit això, cada vegada que un navegador llegeix un document amb format HTML i processa cadascun dels seus elements o “tags”, està publicant una informació determinada en la pantalla.

I aquí és important recalcar la primera diferència amb el llenguatge XML, ja que mentre aquest últim apunta cap al significat i l’estructura de les dades, les etiquetes HTML defineixen l’aparença d’aquests; títols, paràgrafs, colors, imatges, entre altres.

Ara bé, passem a analitzar altres diferències entre aquests dos llenguatges de marcat:

Mentre el XML adapta una estructura lògica del document, l’HTML utilitza una estructura completament predefinida mitjançant les tags head i bodi.


-Quan es tracta de documents o arxius HTML uns certs errors poden passar desapercebuts; molt diferent del cas del XML, en el qual qualsevol error pot significar greus falles en el sistema.


-Deixar alguna etiqueta HTML oberta no representa cap problema, mentre que en el cas de les tags XML, les etiquetes han d’estar sempre tancades.


-Tenint en compte el punt anterior, el mateix ocorre amb les majúscules i minúscules, ja que en l’ús d’HTML no hi ha problema, però en XML sí que pot significar un problema.

Quines són les aplicacions de XML?

El llenguatge de marcat extensible (XML) és la tecnologia subjacent en milers d’aplicacions, que van des d’eines de productivitat comunes, com el processament de textos fins al programari de publicació de llibres i fins i tot sistemes de configuració d’aplicacions complexos.

Transferència de dades
Pot usar XML per a transferir dades entre dos sistemes que emmagatzemen les mateixes dades en diferents formats. Per exemple, el seu lloc web emmagatzema les dates en format MM/DD/*AAAA, però el seu sistema de comptabilitat emmagatzema les dates en format DD/MM/AAAA. Pot transferir les dades del lloc web al sistema de comptabilitat mitjançant XML. Els desenvolupadors poden escriure codi que converteixi automàticament el següent:

Dades del lloc web a format XML
Dades XML a dades del sistema comptable
Les dades del sistema de comptabilitat de tornada a format XML
Dades XML de tornada a dades del lloc web
Aplicacions web
XML dona estructura a les dades que es veuen en les pàgines web. Altres tecnologies de llocs web, com a HTML, funcionen amb XML per a presentar dades coherents i rellevants als visitants del lloc web. Per exemple, considerem un lloc web de comerç electrònic que embeni roba. En lloc de mostrar tota la roba a tots els visitants, el lloc web utilitza XML per a crear pàgines web personalitzades basades en les preferències de l’usuari. Mostra productes de marques específiques filtrant l’etiqueta <marca>.

Documentació
Pot usar XML per a especificar la informació estructural de qualsevol document tècnic. Després, altres programes processen l’estructura del document per a presentar-la de manera flexible. Per exemple, hi ha etiquetes XML per a un paràgraf, un element d’una llista numerada i un encapçalat. Amb aquestes etiquetes, altres tipus de programari preparen automàticament el document per a usos com a impressió i publicació de pàgines web.

Tipus de dades
Moltes llenguatges de programació admeten XML com a tipus de dades. Amb aquesta compatibilitat, pot escriure fàcilment programes en altres llenguatges que funcionin directament amb arxius XML.

Deja una respuesta

Follow by Email