Què és JavaScript?

JavaScript és un llenguatge de programació d’alt nivell, interpretat i orientat a objectes, utilitzat principalment en el desenvolupament web, pensat per a agregar potencial d’interacció i dinamisme a les pàgines web.

Característiques de JavaScript

JavaScript és un llenguatge interpretat a causa de la forma en què s’executa i processa el seu codi.

Entorn d’execució en el navegador

JavaScript s’executa principalment en els navegadors web. Quan es carrega una pàgina web que conté codi JavaScript, el navegador interpreta i executa aquest codi directament en el seu entorn d’execució intern. Això significa que no es requereix un pas de compilació previ abans d’executar el codi JavaScript.

Anàlisi i execució línia per línia

A diferència dels llenguatges compilats, en els quals tot el codi es tradueix en instruccions de màquina abans de la seva execució, JavaScript s’interpreta línia per línia a mesura que es troba. El motor de JavaScript del navegador analitza i executa cada línia de codi a mesura que es troba durant el procés de càrrega de la pàgina.

Flexibilitat i facilitat de desenvolupament

L’enfocament interpretat de JavaScript brinda flexibilitat i facilitat de desenvolupament. No és necessari compilar el codi abans de provar-lo, la qual cosa permet un desenvolupament ràpid i una iteració àgil. Els canvis realitzats en el codi JavaScript es poden provar i veure immediatament sense la necessitat d’un procés de compilació.

Plataforma independent

El fet que JavaScript sigui un llenguatge interpretat contribueix a la seva capacitat de ser executat en diferents plataformes i sistemes operatius. Els navegadors web són la plataforma principal per a l’execució de JavaScript, i els navegadors moderns han implementat els seus propis motors per a interpretar i executar el codi en diferents sistemes.

Fàcil actualització i distribució

Amb JavaScript interpretat, els canvis o actualitzacions en el codi es poden implementar fàcilment, ja que els usuaris només necessiten carregar la nova versió del codi en els seus navegadors. No és necessari que els usuaris realitzin una instal·lació manual o actualització d’un programa o aplicació.

Per a què serveix JavaScript

En el context actual, JavaScript s’utilitza per a tot, gràcies a la introducció de Node.js. Aquesta tecnologia crea programari robust per a empreses a tot el món. Per si no fos prou, organitzacions com Linkedin i Medium ho implementen en construir plataformes perquè els usuaris tinguin accés als seus serveis.

El que es pot fer amb JavaScript abasta diferents tipus de programari, com a jocs, programes de computadora, aplicacions web i fins a tecnologies de blockchain. JavaScript és possiblement el llenguatge de programació més popular de la web. Per exemple, més de 125.000 ocupacions en Linkedin busquen professionals amb habilitats en JavaScript.

Ja que hem discutit l’abast de JavaScript en la indústria laboral, parlem més del seu ús més comú: el desenvolupament web.

Com funciona JavaScript

JavaScript és un llenguatge versàtil i poderós que s’ha convertit en una part integral del desenvolupament web. Permet crear interaccions dinàmiques i enriquir l’experiència de l’usuari en les pàgines web, la qual cosa ha portat a la seva àmplia adopció i ús generalitzat en la indústria.

JavaScript s’interpreta en el navegador web, cosa que significa que el codi JavaScript s’executa directament a l’entorn del navegador sense necessitat d’una etapa de compilació prèvia. A continuació, t’expliquem com funciona aquest procés:

Descàrrega i càrrega del codi

Quan un navegador troba codi JavaScript en una pàgina web, comença a descarregar-ho i carregar-ho en la memòria del navegador. El codi JavaScript pot estar incrustat directament en l’arxiu HTML o pot estar referenciat des d’arxius externs.

Anàlisi lèxica i sintàctica

Una vegada que el codi JavaScript es carrega en el navegador, el motor de JavaScript realitza una anàlisi lèxica i sintàctica del codi. Això implica dividir el codi en tokens i verificar que l’estructura del codi sigui gramaticalment correcta. Si es troben errors sintàctics, es mostrarà un missatge d’error en la consola del navegador.

Creació de l’arbre d’anàlisi (AST)

Després de completar l’anàlisi lèxica i sintàctica, es crea un arbre d’anàlisi (AST, Abstract Syntax Tree) que representa l’estructura del codi JavaScript. El AST descompon el codi en una estructura jeràrquica que facilita la seva posterior interpretació i execució.

Interpretació línia per línia

A mesura que el navegador interpreta el codi JavaScript, línia per línia, executa les instruccions corresponents. Cada instrucció s’avalua i produeix un resultat o efecte segons l’especificat en el codi.

Cicle d’esdeveniments

El cicle d’esdeveniments de JavaScript permet que el codi respongui a esdeveniments i s’executi de manera asíncrona. Quan es produeix un esdeveniment, el codi corresponent s’executa com a part del cicle d’esdeveniments, la qual cosa permet una interactivitat fluida i una resposta en temps real en les aplicacions web.

Un comentario en «Què és JavaScript?»

Deja una respuesta

Follow by Email