Què és el hardware? Per què és tan important a l’hora de muntar el nostre PC? Maquinari és una paraula que escoltem i llegim tots els dies, però no tots els usuaris comprenen el seu significa

Què és el Hardware?

Maquinari és una paraula anglesa que fa referència a les parts físiques tangibles d’un sistema informàtic, és a dir, tot allò que podem tocar amb les mans. Dins del maquinari trobem una gran varietat de components elèctrics, electrònics, electromecànics i mecànics. El maquinari és el xassís de l’ordinador, els cables, els ventiladors, els perifèrics i tots els components que es poden trobar en un dispositiu electrònic.

El terme no solament s’aplica als ordinadors, ja que és sovint utilitzat en altres àrees de la vida diària i la tecnologia com a robots,​ telèfons mòbils, càmeres fotogràfiques, reproductors digitals o qualsevol altre dispositiu electrònic. El maquinari representa un concepte contrari al Programari, la part intangible d’un sistema informàtic, és a dir tot allò que no podem tocar físicament.

blank

Evolució del hardware

Des de l’aparició de les primeres màquines computacionals en la dècada dels 40 fins a l’actualitat, la creació de maquinari ha evolucionat per a adaptar-se a les noves tecnologies i usuaris.

D’aquesta sèrie de canvis, es distingeixen 4 generacions de maquinar

  • Primera generació de maquinari (1945-1956): ús de tubs de buit en màquines de càlcul.
  • Segona generació de maquinari (1957-1963): els tubs al buit van ser substituïts per transistors.
  • Tercera generació de maquinari (1964- actualitat): creació de components basats en circuits integrats impresos en una pastilla de silici.
  • Quarta generació de maquinari (futur): tot maquinari elaborat amb nous materials i formats diferents al silici, i que encara estan en fase de recerca, disseny, desenvolupament o implementació.
blank

Classificació del hardware

El hardware es classifica en 6 categories, segons l’acompliment dels seus components.

blank

Hardware de processament

Correspon a la Unitat Central de Processament o CPU, el centre d’operacions lògiques de la computadora, on s’interpreten i executen les tasques necessàries per al funcionament de la resta dels components. Vegi també: CPU.

Hardware d’emmagatzematge

Fa referència a tots els components la funció dels quals és resguardar la informació perquè l’usuari pugui accedir a ella en qualsevol moment. El dispositiu principal en aquest cas és la memòria RAM (Random Access Memory), però també està conformada per memòries secundàries, com els discos durs o les memòries SSD o USB.

Hardware gràfic

Està compost principalment per les targetes gràfiques que posseeixen memòria i CPU pròpia, i són les encarregades d’interpretar i executar els senyals dedicats a la construcció d’imatges.

El fet que aquesta funció no recaigui en la CPU té a veure amb l’eficiència, ja que en alliberar d’aquestes funcions a la memòria principal, el sistema funciona de manera òptima.

Dispositius perifèrics

És tot el maquinari que permet que la informació pugui ingressar a la computadora, o sortir a l’exterior. Se subdivideixen en tres categories.

  • Perifèrics d’entrada: són els que permeten l’accés de dades a la computadora. Per exemple, el teclat, el micròfon, la càmera web, etc.
  • Perifèrics de sortida: a través d’ells, l’usuari pot extreure la informació, com els escàners, les impressores, les consoles i els parlants o altaveus.
  • Perifèrics d’entrada i sortida o mixtos: són capaços d’introduir o extreure la informació. Les pantalles tàctils entren en aquesta categoria, igual que els lectors de DVD o BlueRay i les memòries flaix. Aquestes últimes, són essencialment memòries secundàries, però s’usen com a perifèrics mixtos.
blank

Hardware i Software

Per a un correcte funcionament del maquinari, també es necessita del programari, que és la part lògica de la informàtica i no és tangible. És allí on estan codificades totes les instruccions o tasques que realitza un sistema electrònic. El programari inclou des del sistema operatiu fins a les aplicacions d’escriptori que permeten executar tasques específiques, com l’editor de textos o imatges.

La combinació de programari i maquinari és la que permet que l’ordinador pot treballar de manera més precisa i eficaç.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Follow by Email
blank
blank
blank