La programación es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le llaman a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea. Pero no sólo la acción de escribir un código para que la computadora o el software lo ejecute. Incluye, además, todas las tareas necesarias para que el código funcione correctamente y cumpla con el objetivo para el que se escribió.

En la actualidad, la noción de programación está muy asociada a la creación de aplicaciones de informática y videojuegos. En este sentido, es el proceso por el que una persona desarrolla un programa, valiéndose de una herramienta que le permita escribir el código (el cual puede estar en uno o varios lenguajes, como C++, Java y Python, entre otros muchos ) y de otra que sea capaz de “traducirlo” a lo que se conoce como lenguaje de máquina, que puede «comprender» el microprocesador.

Hi ha molts tipus de programació, depenent del llenguatge a utilitzar. En el camp web, per exemple, és habitual veure la programació en HTML, en JavaScript i en altres derivats. Si ens desplacem al sector dels telèfons intel·ligents o fins i tot al de la informàtica en general, el ventall s’amplia en gran manera per a acollir infinitat de variants més.

Per a què serveix la Programació?

La Programació serveix per a ampliar les campanyes a dur a terme en màrqueting i efectuar una major quantitat de projectes. Per a les empreses és una cosa tan útil que pot estar fins i tot interioritzat en els seus mètodes de treball habituals. L’elaboració d’una web, sense anar més lluny, és una cosa que requereix d’aquest procés de manera obligatòria.

Així, l’acte de programar funciona perquè les companyies puguin materialitzar tot tipus d’estratègies, sobretot si tenen a veure amb la creació d’un nou programari per a atreure o brindar serveis als seus consumidors. Permet a les companyies obrir més les seves possibilitats i les formes amb les quals atreure als clients, al mateix temps que reforçar la seva presència en més i més entorns diferents dins de l’àmbit digital.

Llenguatge de programació

El llenguatge de programació és un idioma artificial predissenyat format per signes, paraules i símbols que permet la comunicació entre el programador i l’ordinador.

Les instruccions que segueix l’ordinador per a l’execució d’aplicacions i programes estan escrites en llenguatge de programació i després són traduïdes a un llenguatge de màquina que pot ser interpretat i executat pel maquinari de l’equip (part física).

El codi font està format per línies de text que expressen en llenguatge de programació les instruccions que ha de dur a terme l’ordinador. Aquest codi és creat, dissenyat, codificat, mantingut i depurat a través de la programació.

Existeixen diferents llenguatges de programació (Java, Pearl, Python) que es valen de diversos programes en els quals es bolquen les instruccions. Aquests llenguatges varien amb el temps, s’expandeixen i evolucionen.

Història sobre la programació

Els començaments del desenvolupament de la programació informàtica coincideixen amb l’aparició de les primeres computadores en la segona meitat del segle XX. La història de la programació es pot descriure a través del desenvolupament dels diferents llenguatges de programació:

Llenguatge màquina. En aquest primer període s’utilitzaven llenguatges màquina molt bàsics i limitats basats en el sistema binari (ús dels números 0 i 1 en diferents combinacions) que és el llenguatge que els ordinadors reconeixen, per la qual cosa encara avui tot llenguatge és convertit a aquest. Va ser reemplaçat, ja que resultava una forma de programació tediosa i difícil.


Llenguatge assemblador. Més tard van començar a sorgir llenguatges que feien ús de codis de paraules. S’utilitzaven paraules simples, mnemotècniques i abreviatures que tenien el seu correlatiu i eren traduïdes al codi màquina. El llenguatge assemblador va ser incorporat perquè resultava més fàcil de recordar i realitzar per l’usuari que el codi màquina.


Llenguatge d’alt nivell. A la fi de la dècada del 50 va sorgir el Fortran, un llenguatge de programació desenvolupat per IBM que va donar inici a l’aparició de llenguatges basats en conjunts d’algorismes molt més complexos. Aquests llenguatges s’adaptaven a diferents ordinadors i eren traduïts per mitjà d’un programari al llenguatge de màquina.

Follow by Email