Què és Xpath?

El llenguatge Xpath és el sistema que s’utilitza per a navegar i consultar els elements i atributs continguts en l’estructura d’un document XML. Però, per a comprendre el concepte de Xpath (XML Path Language), és important explicar primer el significat de XML extensible Markup Language, la traducció del qual és llenguatge d’etiquetatge extensible.

Per a això utilitza una sintaxi de criteris i funcions que li permeten realitzar càlculs, comparacions i identificar nodes. Podria dir-se que XPath funciona de manera similar a l’editor de fórmules en Excel, perquè extreu informació d’un document per a fer càlculs.

Suposem que vols marcar les dates importants en un calendari, així que decideixes usar símbols i colors per a marcar i diferenciar entre les dates d’aniversaris, les cites al metge i el venciment de les factures. De la mateixa manera, el llenguatge XML utilitza etiquetes per a diferenciar els tipus de dades que emmagatzema i transporta en fitxers. Aquest llenguatge va ser desenvolupat per la World Wide Web Consortium W3C i prové d’un altre inventat per IBM en els anys 70, anomenat GML.

blank

Per a què serveix Xpath?

XPath serveix perquè els programadors puguin definir criteris de cerca avançada i càlculs específics, utilitzant una sintaxi simple, però bastant eficaç.

Conté una llibreria de 100 funcions estàndard, que permeten realitzar operacions per al maneig de cadenes, operacions numèriques, comparacions de dates… etcètera.

XPath no és un llenguatge independent, perquè s’usa en combinació amb XSLT (extensible Stylesheet Language for Transformations) o llenguatge que permet aplicar una transformació a un document XML.

blank

Funcions del Xpath

Aquest considera als documents XML com a arbres de nodes, composts per grafs i nodes units per arestes. Aquests nodes són de diversos tipus. Existeixen els nodes arrel, element, atribut, text, comentari, instrucció de processament i espai de noms.

Per a la selecció d’aquests nodes Xpath, ho fa en sintaxis que pot considerar-se com abreujada i complexa. Aquestes expressions al seu torn es divideixen passos de cerca. Per a cada pas de cerca existeixen també tres divisions eix, predicat i selecció de nodes.

Tots aquests al seu torn es representen amb caràcters alfanumèrics, a l’hora d’ingressar-se dins de l’estructura del llenguatge de programació de la xarxa. HTML és el més usat, que no és igual a XML. Sinó que pertany a aquesta mena de llenguatge, HTML està dins de XML.

blank

Com funciona Xpath?

Xpath es basa en un model de dades que interpreta el document XML com una seqüència d’elements ordenats en una estructura d’arbre. Aquesta estructura del model de dades Xpath és comparable a la del Model d’Objectes del Document (DOM), que opera com a interfície entre HTML i JavaScript en el cercador web.

La localització d’elements XML es realitza basant-se en el sistema de registre Unix, en forma d’expressions de ruta. Els elements bàsics d’aquestes rutes de localització són els nodes, els eixos, les proves de nodes i els predicats.

Un comentario en «Què és Xpath?»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Follow by Email
blank
blank
blank