Què és un servidor?

El terme servidor té dos significats en l’àmbit informàtic. El primer fa referència a l’ordinador que posa recursos a disposició a través d’una xarxa, i el segon es refereix al programa que funciona en aquest ordinador. En conseqüència apareixen dues definicions de servidor:

  • Definició Servidor (maquinari): un servidor basat en maquinari és una màquina física integrada en una xarxa informàtica en la qual, a més del sistema operatiu, funcionen un o diversos servidors basats en programari. Una denominació alternativa per a un servidor basat en maquinari és «host» (terme anglès per a «amfitrió»). En principi, tot ordenador pot usar-se com «host» amb el corresponent programari per a servidors
  • Definició Servidor (programari): un servidor basat en programari és un programa que ofereix un servei especial que altres programes denominats clients (clients) poden usar a nivell local o a través d’una xarxa. El tipus de servei depèn del tipus de programari del servidor. La base de la comunicació és el model client-servidor i, en el que concerneix l’intercanvi de dades, entren en acció els protocols de transmissió específics del servei.

Com funciona un servidor?

La posada a la disposició dels serveis del servidor a través d’una xarxa informàtica es basa en el model client-servidor, concepte que fa possible distribuir les tasques entre els diferents ordinadors i fer-les accessibles per a més d’un usuari final de manera independent. Cada servei disponible a través d’una xarxa serà ofert per un servidor (programari) que està permanentment en espera. Aquest és l’únic mode d’assegurar que els clients com el navegador web o els clients de correu electrònic sempre tinguin la possibilitat d’accedir al servidor activament i d’usar el servei en funció de les seves necessitats.

Tipus de servidors

La comunicació entre client i servidor depèn de cada servei i es defineix per mitjà d’un protocol de transmissió. Aquest principi pot aclarir-se partint dels següents tipus de servidors:

Servidor web

La tasca principal d’un servidor web és emmagatzemar i organitzar pàgines web per a lliurar-les als clients mitjançant HTTP o HTTPS. Aquestes pàgines inclouen documents HTML i els seus elements, com imatges i scripts. Els servidors web més populars són Apache, Internet Information Services (ISS) de Microsoft i Nginx.

Servidor d’arxius

Un servidor d’arxius emmagatzema les dades als quals accedeixen els clients a través d’una xarxa, facilitant l’accés a les mateixes dades per a múltiples grups de treball. Contraresta els conflictes de versions locals i permet la creació automàtica de versions i còpies de seguretat centrals. Els protocols com FTP, SFTP, FTPS i SCP es fan servir per accedir al servidor a través d’Internet, mentre que SMB i NFS són comuns en xarxes locals.

Servidor de correu electrònic

Un servidor de correu electrònic consta de diversos mòduls de programari per a la recepció, enviament i reexpedició de correus electrònics mitjançant el protocol SMTP. Els usuaris accedeixen al servidor amb clients de correu electrònic que utilitzen protocols com IMAP o POP per rebre els missatges a la seva safata d’entrada.

Servidor de base de dades

Un servidor de bases de dades permet l’accés a sistemes de bases de dades a través d’una xarxa per altres programes. Exemples populars inclouen Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL i DB2. Aquests servidors ajuden els servidors web a emmagatzemar i lliurar dades.

Servidor de jocs

Els servidors de jocs són programari dissenyat per a jocs multijugador en línia. Gestionen les dades del joc i permeten interaccions en temps real amb el món virtual. Poden estar ubicats en centres de dades especialitzats o en xarxes domèstiques locals.

Servidor proxy

Els servidors proxy actuen com a intermediaris en les xarxes informàtiques, rebent i transmetent sol·licituds de xarxa a través de la seva pròpia adreça IP. Són utilitzats per filtrar comunicacions, controlar l’amplada de banda, gestionar càrregues i emmagatzemar dades temporalment. També proporcionen anonimat al amagar l’adreça IP del client.

Servidor DNS

El servidor DNS facilita la resolució de noms a adreces IP a la xarxa, essencial per al funcionament de la web mundial (WWW). Transforma noms de domini com www.example.com en adreces IP corresponents.

image

que es un servidor nas

vols saber sobre el servidor nas

Característiques d’un servidor

Atès que els servidors són computadors encarregats d’atendre les demandes dels clients de la xarxa, una dels seus principals característiques és que han de disposar dels seus recursos constantment perquè la xarxa estigui operativa tot el temps. És a dir, han d’estar sempre encesos, sempre disponibles. Aquesta és la raó per la qual a vegades una pàgina web o els seus recursos no puguin carregar-se: si un servidor col·lapsa o s’avaria, un cert segment de la xarxa que està al seu càrrec deixarà d’estar disponible per a la seva clientela.

D’altra banda, els servidors solen ser computadors d’alta gamma, dotats de la capacitat de processament suficient per a atendre nombroses sol·licituds de client amb un rang mínim de demora. Això implica també disposar d’alimentació constant d’electricitat i altres recursos físics per a garantir la seva operativitat. De fet, en molts casos, els servidors s’emmagatzemen en compartiments molt ben condicionats per a això, fins i tot climàticament: en un ambient prou fred i lliure de pols, s’eviten els reescalfaments del sistema.

Tipus de servidors web

Els servidors web poden ser de dues classes, depenent del seu contingut:

Servidors estàtics

Es diu així als computadors on està emmagatzemada la informació que l’usuari cerca i al servidor HTTP que respon als protocols de comanda de dades. Els arxius sol·licitats s’envien tal com estan emmagatzemats, hi hagi o no errors, i d’allí prové el seu nom.

Servidors dinàmics

En aquest cas es tracta de servidors idèntics als estàtics, però que contenen programari addicional (com a aplicacions i bases de dades), la qual cosa els permet actualitzar la informació sol·licitada pel client abans d’enviar-la a través de la web.

Exemples de servidors web

Alguns dels servidors web més emprats són els següents:

Nginx

Un servidor web i Proxy desenvolupat per l’empresa homònima en 2004.

Apache

Un servidor web HTTP de codi obert, desenvolupat en 1995 i mantingut per una comunitat d’usuaris que conformen l’Apatxe Programari Foundation.

Internet Information Services o IIS

Un servidor web i conjunt de serveis dissenyats per a Microsoft Windows que va ser originalment inclòs en la seva versió NT.

Cherokee

Un servidor web multiplataforma escrit en llenguatge C, disponible sota Llicència Pública General de GNU (programari lliure).

Tomcat

Una distribució d’Apatxe de 1999, coneguda també com Jakarta Tomcat, que opera sota el principi dels servlets (Java).

En què consisteix l’allotjament de servidors?

Mentre que a les grans empreses els surt rendible l’adquisició de maquinari de servidors, els autònoms i els particulars que volen desenvolupar projectes en un servidor propi recorren normalment al lloguer. Els proveïdors especialitzats ofereixen diferents models de servidors de lloguer en els quals els usuaris no han de preocupar-se pel funcionament de la màquina física. La gamma de productes abasta des de servidors dedicats els components de maquinari dels quals es posen a la disposició dels usuaris de manera exclusiva, fins a serveis de hosting compartit per a allotjar a diversos clients virtuals en una base de maquinari comú.

El clúster de servidors

Per a acabar, un concepte amb el qual cada vegada treballen més empreses: els clústers. Es tracta de diversos servidors configurats per a treballar com un només, compartint característiques tècniques i programari i connectats a una mateixa xarxa de velocitat.

Aquest sistema unificat serveix per a oferir una major disponibilitat (perquè si un servidor falla, la resta pot substituir-lo) i escalabilitat, la qual cosa possibilita integrar més dispositius a mesura que augmenta la demanda de serveis. Així mateix, millora la velocitat de qualsevol servei i equilibra la càrrega dels processos.

Una solució robusta i eficaç per a optimitzar al màxim l’ús dels servidors, la columna vertebral de tants processos informàtics.

Deja una respuesta

Follow by Email