Què és una placa base?

La placa base és la columna vertebral de l’ordinador, aquesta en la qual estan alguns dels components o parts més importants del teu equip. A l’hora de muntar-te el teu propi PC, la placa base és probablement un dels elements que més detingudament has de triar, ja que d’ella dependran moltes de les característiques que pot i podrà tenir el teu ordinador.
La placa base és aquesta en la qual es connecten tots els components interns de l’ordinador, des del processador fins als discos durs, la memòria RAM o la targeta gràfica. Cadascun d’aquests components té la seva pròpia ranura perquè puguis connectar-la.

Aquests connectors que té la placa base per a cadascun dels elements que es connecten a ella, en part, també determinaran com podràs actualitzar el teu ordinador en el futur. Per exemple, si tens una placa base amb determinada versió de memòria RAM, aquest connector no el podràs canviar en el futur, i no podràs instal·lar versions superiors d’aquest estàndard.

En l’estructura bàsica de la placa base destaca la placa de circuit imprès, també coneguda com PCB (Printed Circuit Board). Es tracta d’aquest substrat no conductor de la càrrega elèctrica sobre el qual es col·loquen els altres components. Anem, que és aquesta base que sol ser de color verd i que té com uns canals o línies per les quals va la informació, que són pistes de material conductor, i té zones determinades on posar col·locar la resta de components.
En aquestes plaques de circuit imprès van connectats altres components, com els circuits integrats, sòcols, condensadors i altres dispositius elèctrics i electrònics. Tots aquests són els components bàsics, aquests que venen preinstal·lats en la placa base, i que són els que s’asseguren que els subsistemes de la placa basi funcionin i puguin establir les connexions i intercanvis d’informació per part de la resta de parts que hi ha en ella.

Per a què serveix una placa base?

Una placa base serveix per a connectar multitud de components entre si i formar un dispositiu electrònic útil. En l’àmbit dels ordinadors, la resta de components interns van connectats a la placa basi mitjançant diversos ports. Les targetes gràfiques van a ports PCIe (en el passat anaven als PCI o AGP, ja en desús), les RAM als ports DIMM, el processador al seu socket i d’aquesta manera tots queden comunicats a través del mateix element en comú, la placa base.

És per això que és un component essencial, com també ho és la RAM o el processador, per exemple, però el pes que té la placa base és superior en haver d’incorporar totes les connexions necessàries per a la comunicació entre components.

Cada vegada és més habitual veure components que no van connectats directament a la placa base, com és el cas de les gràfiques. En moltes caixes d’ordinador es connecten mitjançant un riser, que és un cable extensor PCIe, per a evitar que puguin espatllar-se els ports PCIe a causa del pes i a l’orientació de les targetes gràfiques a l’interior dels ordinadors. Una cosa semblant veiem amb els dissipadors CPU, on és habitual veure refrigeracions per líquid que redueixen en gran manera la càrrega que ha de suportar la placa base pel propi pes del dissipador. Aquestes mesures fan que, amb el temps, la placa no botiga a doblegar-se pel pes d’aquests components.

És important destacar el fet que en la placa base van els components necessaris per a fer overclock al processador, i que aquest overclock dependrà en gran manera de la placa base utilitzada per a això.

Parts d’una placa base

Ara que ja coneixem per a què serveix una placa base i quin és el seu funcionament, vegem les diferents parts que la conformen:

Sòcol

Rep també el nom de socket i és aquí on s’encasta la CPU corresponent. És molt important que tots dos comparteixin la nomenclatura i siguin compatibles.

Chipset

És un conjunt de circuits electrònics que s’encarreguen de gestionar les transferències de dades entre els diferents components de l’ordinador. Es divideix en dues seccions, anomenades northbridge i southbridge. En les plaques actuals la primera sol estar integrada en l’encapsulat del processador.

Connectors d’alimentació

A través d’ells es proporciona energia elèctrica als diferents components de la placa basi, atenent sempre els seus diferents voltatges.

Ranures o slots de memòria RAM

Les plaques mare compten també amb una sèrie de slots o ranures on es connecten les memòries d’accés aleatori (RAM).

VRM

Aquest element s’encarrega de regular la velocitat de les execucions que es donen tant en la CPU com en la resta de perifèrics.

Connectors d’entrada i sortida

Entre els quals destaquen els ports USB, entrades VGA, DVI, HDMI o DisplayPort, així com els connectors Serial LLIGA (SATA) per als discos durs i sòlids, el M.2 per als nous NVMe i sortides d’àudio jack.

BIOS

És el programa d’arrencada amb el qual poden ajustar-se alguns paràmetres bàsics del PC, actualment anomenat UEFI.

Targetes de so i de xarxa

Permeten processar el so i la connexió a internet del teu ordinador.

Connectors SATA

Aquest components la connexió dels discos durs, tant mecànics com sòlids o SDDs

Quins tipus de plaques base existeixen?

Després de llistar totes les parts d’una placa base, coneguem ara els diferents tipus que existeixen i quines són les més populars. La majoria es divideixen en el que es coneix com a factor de forma, que són els estàndards que defineixen algunes característiques físiques d’aquest component, com la seva grandària i orientació respecte a la caixa, el tipus de font d’alimentació o la distribució dels dispositius integrats. Segons aquesta classificació podem diferenciar entre:

Plaques basi XT

Van ser les primeres que es van fabricar, l’any 1983, i reben aquest nom per les sigles ‘esteneu Technology’. Es van usar, sobretot, per a les primeres computadores d’IBM PC XT. Aquestes plaques tenien la mateixa grandària que un foli A4 i comptaven únicament amb un connector extern per al teclat.

Plaques base AT

Un any més tard van sorgir les plaques basi AT (Advanced Techonology). Van ser les que van tenir un format més gran dins de la història del PC, ja que estaven dividides en dues parts. Es van usar des de 1984 fins a 1995.

Plaques base ATX

A partir d’aquest moment Intel va desenvolupar les plaques basi ATX o Advanced Technology esteneu. Van ser les primeres que disposaven de connexions exteriors al costat d’un connector d’energia de 24 pins. És la més estesa actualment per a qualsevol tipus d’ordinador. Dins d’aquest grup també estan les Micro-ATX, les Mini ATX i les E-ATX.

Deja una respuesta

Follow by Email